BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Wiskunde

In de wiskunde gaat men uit van veronderstellingen en logische regels die men strikt volgt. De meetkunde zoals die ongeveer 2300 jaar geleden door Euclides en anderen in de paar eeuwen daarna ontwikkeld is, is bij uitstek het voorbeeld hiervan.
De wiskunde van vandaag is een groot vakgebied geworden dat uit theoretische, toepasbare en toegepaste wiskunde bestaat. In dit hoofdstuk beperken we ons tot begrippen die men in een algemene discussie zou kunnen tegenkomen.
Uiteraard wordt wiskunde gebruikt in de natuurkunde,  de scheikunde en de sterrenkunde, maar ook bijvoorbeeld in de biologie, economie, sociologie en  psychologie.
De wiskunde berustte tot voor kort weinig op waarnemingen en wiskundigen deden nauwelijks experimenten. Maar dit is recent sterk veranderd. Problemen die te maken hebben met bijvoorbeeld weersvoorspellingen, roosters voor trein- en vliegtuigbewegingen, bescherming van bankpasgegevens, temperatuurregeling in aquaria van dierentuinen, de compact disc, enzovoorts, hebben geleid tot ontwikkeling van nieuwe soorten wiskunde - zowel theoretische als toegepaste - die bruikbaar zijn in de praktijk van alle dag. De wiskunde in al zijn facetten is daarmee niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij.
Toen het Cultureel Woordenboek nog een boek was werd dit hoofdstuk verzorgd door Dr Henk van Bueren. De revisie van het hoofdstuk voor deze website komt evenwel geheel voor mijn rekening.

Rob van der Waall
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop