BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Wereldpolitiek

Dit hoofdstuk vertoont veel raakvlakken met het Wereldgeschiedenis 1900-heden. De politieke ontwikkelingen in de wereld worden immers mettertijd geschiedenis. In dit gedeelte gaat het mede om dat wat ons rest van de geschiedenis van de laatste decennia. In devoorafgaande hoofdstukken wordt verder teruggegaan. Een dramatische gebeurtenis zoals ‘11 september' (2001) in de Verenigde Staten  is in deze tijd nog bepalend voor veel van de huidige internationale ontwikkelingen. Maar over een aantal jaren zal die gebeurtenis wel worden bijgeschreven in de geschiedenis Overigens zijn onscherpe grenzen en overlappingen tussen hoofdstukken typerend voor een 'systematische' (tegenover een 'alfabetische') encyclopedie als deze.

Vroegere versies van dit hoofdstuk voor de boek-uitgave werden eerst geschreven door Frits Bolkestein en zijn medewerkers Eric Leupe en Marius Wessels, daarna volgden bewerkingen door Hans Labohm. De herzieningen voor deze  website-versie  werden weer verzorgd door

Hans Labohm en Frits Bolkestein.

 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop