BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Wereldgeschiedenis 1900-2000

De twintigste eeuw, getekend door twee wereldoorlogen en een Koude Oorlog, door een dekolonisatieproces van grote snelheid en omvang, door de opkomst en ondergang van het communisme, de bouw van kernwapens,de opkomst van de Islam als politieke tegenmacht tegen het welvarende en vrije Westen, een razendsnelle technologische ontwikkeling, het begin van wereldwijde ongerustheid over een dreigende klimaatverandering, een steeds toenemende verstedelijking, grotendeels gevolg van bevolkingsexplosies in de armste werelddelen, hoe kalm was daarmee vergeleken de negentiende eeuw!
'Wereldgeschiedenis' is voor dit hoofdstuk – net als voor de voorafgaande periode 1815-1900 – een te groot begrip voor de inhoud ervan. Ook hier staat de Europese geschiedenis centraal staat, en die van de overige werelddelen blijft onderbelicht. Wellicht dat in de toekomst die balans wat beter kan worden, maar wie het doel van deze website in het oog houdt – de beperking tot de kern van wat een algemeen ontwikkelde Nederlander zou moeten of willen weten – ziet in dat het niet anders kan dan dat de Europese geschiedenis oververtegenwoordigd moet zijn in het geheugen van de Nederlander. Evenzo is er een onbalans tussen het aantal onderwerpen in dit hoofdstuk (110) en dat van de puur Nederlandse geschiedenis over diezelfde periode, verdeeld over twee hoofdstukken (240). Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Iedere ontwikkelde burger, van welk land dan ook, weet meer, en hoort ook meer te weten, van de geschiedenis van het eigen land.
Maar deels is deze onbalans schijn. Want in het hoofdstuk Wereldpolitiek, met maar liefst 220 onderwerpen, staat heel veel dat ook tot de (recente) geschiedenis gerekend kan worden. Het was hier en daar moeilijk een keuze te maken: kan dit of dat onderwerp nu beter in het hoofdstuk over geschiedenis, of in dat over de internationale politiek? Wij hebben daar niet te moeilijk over willen doen. Zo zijn veel van de meest recente ontwikkelingen - die van na de eeuwwisseling -  in het hoofdstuk Internationale politiek geplaatst. Tezijnertijd zullen die onderwerpen naar dit hoofdstuk worden overgebracht.
Toen deze website nog een boek was werd dit hoofdstuk geschreven door Leen Dorsman, Veel van de onderwerpen zijn oorspronkelijk van zijn hand. Maar voor het geheel op deze website is nu alleen de redactie nog verantwoordelijk.

De redactie

 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop