BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Wereldgeschiedenis 1815 - 1900

Dit hoofdstuk, oorspronkelijk geschreven door Leen Dorsman, begint met de val van Napoleon en eindigt bij de millenniumwisseling, tevens het jaar waarin de vijfde wereldtentoonstelling werd gehouden, in Parijs.
'Wereldgeschiedenis' is een te groot begrip voor de inhoud van dit hoofdstuk, waarin de Europese geschiedenis centraal staat, en die van de overige werelddelen onderbelicht blijft. Wellicht dat in de toekomst die balans wat beter kan worden, maar wie het doel van deze website in het oog houdt – de beperking tot de kern van wat een algemeen ontwikkelde Nederlander zou moeten of willen weten – ziet in dat het niet anders kan dan dat de Europese geschiedenis oververtegenwoordigd moet zijn in het geheugen van de Nederlander. Evenzo is er een onbalans tussen het aantal onderwerpen in dit hoofdstuk (29) en dat van de puur Nederlandse geschiedenis over diezelfde periode (50). Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Iedere ontwikkelde burger, van welk land dan ook, weet meer, en hoort ook meer te weten, van de geschiedenis van het eigen land.

De redactie 




Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop