BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Technologie en techniek

De begrippen technologie en techniek worden nogal eens door elkaar gebruikt. Het is ook niet eenvoudig hen precies te onderscheiden. En om het nog ingewikkelder te maken is er ook nog wel enige overlap met natuurkunde en mechanica. Toch is het belangrijk hen uit elkaar te houden. Voor het doel van deze site zijn de volgende omschrijvingen dan voldoende. Technologie is de wetenschap die kennis uit de natuurkunde en mechanica nader onderzoekt en doordenkt op de toepasbaarheid voor het dagelijks leven. Techniek omvat het ontwerpen, bouwen en verbeteren van de concrete machines en apparaten op grond van technologische kennis.
In de twintigste eeuw hebben technologie en techniek een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt op basis van uitvindingen en ontdekkingen. Met in de eerste helft bijvoorbeeld de auto’s, vliegtuigen, telefoons, wasmachines, radio’s en televisies als concreet resultaat.
Na 1950 kwam er een nog sneller verlopende ontwikkeling. Kleurentelevisie, straaljagers en kopieermachines deden hun intrede. Elektronische rekenmachientjes (‘calculators’), die elke 18-24 maanden in rekencapaciteit verdubbelden. Mobiele telefoons, steeds meer voorzien van functies die mogelijk werden door het almaar groeiend geheugen. Computers van een paar kilo die nu onnoemelijk veel meer aankunnen dan de eerste machines van omstreeks 1950, die een ruimte zo groot als een gymnastiekzaal vulden! En tenslotte de door computers gestuurde geavanceerde wapensystemen en de ruimtevaart met al dan niet bemande ruimtevoertuigen.
Wie durft voorspellen  waar de technologie ons nog zal brengen? Een extreem voorbeeld is Ray Kurzweil, bekend door zijn rol in het ontwikkelen van machine-herkenbare gesproken en geschreven taal, (‘text-to-speech synthesis’ en ‘optical character recognition’) Hij ziet een fusie tussen mens en machine in het verschiet en voorspelt bijvoorbeeld dat we de gehele menselijke geschiedenis, en alles wat daarbij door het menselijke brein is bedacht, binnen vijftig jaar in een computergeheugen op kunnen slaan. In elk geval kunnen we met enige zekerheid voorspellen dat kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) een nóg grotere rol gaat spelen in de ontwikkeling van de technologie.
Bij zulke snelle ontwikkelingen is iedere lijst van technologische en technische begrippen - zoals hier - al bijna verouderd zodra die wordt gepubliceerd. We nemen ons dan ook voor deze lijst gaandeweg zo actueel mogelijk  te houden.
Het hoofdstuk uit de gedrukte versies van het Cultureel Woordenboek werd geschreven door Jens Arnbak. In deze internetversie is veel van wat hij schreef behouden.
Onderwerpen uit de geschiedenis van de techniek, zoals bijvoorbeeld Leeghwater en Jan van der Heijden zijn voor een deel  in de geschiedenishoofdstukken geplaatst.

 David A. de Wolf
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop