BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Psychologie en sociologie

Dit hoofdstuk bestrijkt slechts twee van de vele ‘sociale wetenschappen’. De kleuren blauw en groen op de overzichtspagina  maken een onderscheid tussen begrippen uit beide disciplines, maar hier en daar is die kleurkeuze vrij willekeurig geweest omdat er begrippen zijn die zowel in de psychologie als de sociologie gebruikt worden.  Waar de keuze echt onmogelijk was – zoals bij de methoden uit het empirisch onderzoek, en nog enkele andere algemene begrippen, is voor de kleur grijs gekozen.
Een aantal begrippen dat hier als ‘psychologisch’ is opgenomen  hoort eigenlijk thuis in de psychiatrie of seksuologie.  En onder de ‘sociologische’ begrippen zijn er die gewoonlijk tot de culturele antropologie worden gerekend.
Bij de psychologische begrippen zijn er nogal wat uit de theorie van Sigmund Freud. Dat is niet omdat de geldigheid en bruikbaarheid van die theorie en begrippen door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, maar omdat veel daarvan zo bekend geworden is in de cultuur en is doorgedrongen tot  de literatuur en het denken en spreken van alledag.

Dolph Kohnstamm  en Rita Kohnstamm
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop