BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.


Nederlandse geschiedenis na 1945

Evenals bij de twee voorafgaande hoofdstukken – over Nederlandse geschiedenis 1813-1900 en 1900- 1945 – werd de eerste selectie van onderwerpen voor deze meest recente periode in de Nederlandse geschiedenis gemaakt door de historicus Richter Roegholt (1925-2005), die al vanaf de eerste druk aan het boek meewerkte. In zijn laatste levensjaren werd hij hierin bijgestaan door de eerste ondergetekende.
Onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis zijn ook te vinden in het hoofdstuk Geografie en demografie van Nederland.

André van Os  en Dolph Kohnstamm
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop