BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

 

Mythologie

De meeste mythen in dit hoofdstuk  zijn vertellingen over niet bestaande goden, halfgoden, helden en schurken.  Ze  hebben in de geschiedenis van de mens een grote betekenis gehad. Zij dienden om natuurverschijnselen te verklaren, het ontstaan van bergen, rivieren, meren, zeeën, eilanden en vulkanen uit te leggen en hemellichamen een plaats in het leven van de mens te geven. Zij verschaften inzicht in de relatie met de natuur. Het waren ook verhalen waarmee men houvast kreeg voor verschijnselen en krachten die men niet begreep, zoals leven en dood en de werking van het noodlot. Zo  waren zij vaak een exponent van het religieus denken en konden dienen om de moraal te sturen of te verhelderen. Mythen kan men daarom altijd en overal ter wereld tegenkomen.
Hoewel de mythen bij verschillende volken vaak weinig op elkaar schijnen te lijken, blijken er bij nadere bestudering veel overeenkomsten te zijn. Bepaalde mythologische figuren en thema's komen telkens terug, zij het onder een andere naam. Bijna overal zien we een oppergod, die heerser is over alle natuurverschijnselen en die bij zijn optreden vaak wordt begeleid door bliksem en donder. Ook een vruchtbaarheids- , moeder-  of aardegodin komt men in alle culturen tegen.
Anderzijds zijn van veel mythologische figuren verschillende uiteenlopende levensbeschrijvingen of dadenreeksen bekend. Ook in plaats en tijd kunnen de verhalen aanzienlijk verschillen. De lokale traditie speelt daarbij een grote rol. Elk verhaal heeft een diepere achtergrond en betekenis. In het kader van dit boek is het echter niet mogelijk nader in te gaan op de diepere betekenissen van de mythen. De geïnteresseerde lezer vindt in de boekhandel veel goede boeken die hierin inzicht verschaffen.

Bij de selectie van de onderwerpen, hebben wij ons voornamelijk moeten beperken tot de klassieke mythologie. Deze heeft uiteindelijk de grootste invloed op onze cultuur gehad. Daarbij hebben wij gekozen voor die versie van een mythe die naar onze mening het meest algemeen gangbaar was. Maar wij beseffen terdege dat, zoals ten aanzien van dit onderwerp in het algemeen, een andere visie zeer wel mogelijk is!

Wat de spelling betreft hebben wij gekozen voor  de Latijnse uitgang (bijv. -us) en niet de Griekse ( -os), als die woorden zozeer zijn ingeburgerd via het Latijn (Homerus en Oedipus) dat het onwenselijk leek om vanwege taalpuristische motieven voor het Grieks te kiezen. Maar daar waar Grieks ook is ingeburgerd, kozen wij voor het Grieks, want het gaat toch in eerste instantie om Griekse mythologie en maar een klein beetje Romeinse mythologie. Voorbeeld: Argos i.p.v. Argus, Aeneas i.p.v. Aineas, Patroklos i.p.v. Patroclus en Kronos i.p.v. Cronus (ook omdat de Romeinen daarvoor de naam Saturnus hadden).
In een paar gevallen hebben we ook aan mythologische dieren (griffioen), dwergen (trollen), landstreken (Elysese velden) en  steden (Atlantis) enige aandacht besteed.

De allereerste versie van dit hoofdstuk werd geschreven door Cees Goekoop (1933 - 2011) destijds burgemeester van Leiden.

  Jannes van Everdingen en Irene von Oven
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop