BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Literatuur internationaal

Dit hoofdstuk bestaat uit een keuze gemaakt door de redactie uit het boek van Pieter Steinz Klein ABC van de wereldliteratuur, tweede druk 2008, uitgegeven door Ambo/Anthos. Dat boek was een opvolger van het bij dezelfde uitgever eerder verschenen Klein Cultureel Woordenboek van de wereldliteratuur.
Voor de keuze uit alle door Steinz besproken auteurs is de redactie als volgt te werk gegaan: drie  redacteuren, de eindredacteur en een vierde lid van het Stichtingsbestuur  hebben, onafhankelijk van elkaar, hun persoonlijke selectie gemaakt. Als tenminste twee van hen dezelfde auteur uitkozen werd die in dit hoofdstuk  opgenomen.

Door Steinz besproken bekende personages uit de wereldliteratuur die op deze website ook al in de hoofdstukken Bijbel en Mythologie staan werden weggelaten.
De namen van internationaal doorgebroken moderne Nederlandse auteurs zullen nog worden toegevoegd, met een verwijzing naar hun artikel in het hoofdstuk Nederlands letteren na 1830.
Auteurs staan op volgorde van hun achternamen, maar voorafgegaan door hun voornaam of voorletters, mits die algemeen bekend zijn. Zo niet dan werden ze vaak weggelaten.
Voor algemeen bekende hoofdpersonen geldt hetzelfde.
Bij titels van boeken die anders zijn dan de naam van de hoofdpersoon of  -personen, is  bij de alfabetisering meestal voor het eerste zelfstandig naamwoord gekozen. Uit meerdere woorden bestaande letterkundige begrippen idem dito: meestal maar niet altijd.

De oorspronkelijke keuze van Pieter Steinz heeft hij verantwoord  in het ‘Woord vooraf’ van zijn Klein ABC. Voor de selectie daaruit voor deze website is niet hij maar de redactie verantwoordelijk. De redactie is hem en uitgeverij Ambo/Anthos bijzonder erkentelijk voor het ter beschikking stellen van dit waardevolle tekstbestand.

De Nederlands-Canadese slavist Sander Zweers gaf ons advies  ten aanzien van de selectie van schrijvers en karakters uit de klassieke Russische literatuur, en van de beste omschrijvingen van die onderwerpen. Ook hem zijn wij daarvoor bijzonder erkentelijk.

Correcties en aanvullingen kregen wij toegestuurd door Onno Koster (Beckett, Joyce) en Anne Stoffel (Tsjechov, Tsvetajeva)

De redactie.

        Steinz Klein ABC
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop