BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Gebouwd erfgoed

Gebouwd erfgoed omvat allerlei soorten bouwwerken die door vorige generaties zijn gebouwd en in de loop van de tijd historische, soms monumentale waarde hebben gekregen. Bekende voorbeelden zijn kathedralen, tempels en moskeeën, om religieuze motieven gesticht en behouden. Politieke motieven hebben weer geleid tot de bouw van kastelen en vestingwerken. Een derde categorie bevat de vaak ingenieuze bouwwerken om een land voor zijn bewoners leefbaar te houden. In ons land heeft dat bijvoorbeeld zijn weerslag gekregen in molens, dijken en gemalen.
Dergelijke erfgoederen zijn van belang omdat zij de bijzondere momenten in de geschiedenis van een land of volk illustreren. Het zijn de tastbare bewijzen van het verleden en versterken het bewustzijn van dat verleden.
Naast de individuele bouwwerken omvat het erfgoed ook wat in veel steden van vroeger bewaard is gebleven: het oude stadshart met zijn oorspronkelijke stratenplan en een voor een bepaalde tijd typerende huizenbouw. De generatie van nu kan er een beeld krijgen hoe men daar vroeger geleefd heeft. De gebouwde omgeving drukt immers een stempel op het leven van alledag, dat geldt voor nu maar ook voor de middeleeuwen, de renaissance en latere tijdperken.

Voor de lemma’s in dit hoofdstuk is een selectie gemaakt uit de lijst van Werelderfgoederen van de Unesco die als cultuurerfgoed zijn aangewezen (de andere categorie is het natuurerfgoed). Het criterium voor werelderfgoed in de Unesco-lijst is dat het erfgoed wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en dat het van groot belang wordt geacht om het te behouden. Op deze site hebben deze lemma’s het Unesco-logo gekregen.
Daarnaast zijn bouwwerken opgenomen die niet het Unesco-keurmerk dragen, maar toch behoren tot het erfgoed van een land, bijvoorbeeld om hun symbolische waarde. Ook de kennis van dit gebouwde erfgoed draagt bij tot de algemene ontwikkeling, het doel van deze site.

 De lemma’s zijn geordend naar continent, en daarbinnen naar land. Het zal geen verbazing wekken dat de ‘oude’ wereld, Europa, de meeste wetenswaardige erfgoederen heeft, althans voor een Nederlands publiek. Maar er is wel naar gestreefd zoveel mogelijk landen op te nemen zodat deze rubriek uiteindelijk een ruime selectie van het totale gebouwde werelderfgoed zal omvatten.

Maja Vervoort


 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop