BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Ondanks de enorme verbreiding van het medium is de technische en artistieke geschiedenis van de fotografie zelfs aan overigens ontwikkelde mensen veelal onbekend. Daar proberen wij met dit hoofdstuk iets aan te doen.

Op 19 augustus 1839 werd het fotografische procédé in een plechtige zitting van de Académie des Sciences door de Franse staat aan de wereld ten geschenke gegeven. De term `fotografie' is rond 1840 door de astronoom en wetenschapper sir John Herschel bedacht en afgeleid van de Griekse woorden `photos', dat `licht' betekent, en `graphos', schrijven. De eerste generaties fotografen spraken daarom ook wel over `schrijven met licht'.
Vanaf het allereerste begin werd het maatschappelijk belang van het medium dus onderkend en de weg geplaveid voor de latere massale toepassing. Deze werd gemarkeerd door de slogan 'You push the button, we do the rest' waarmee Kodak in 1888 een nieuw type boxcamera voor het massapubliek op de markt bracht. Sinds de recente opmars van digitale camera's en beeldbewerkingsprogramma's op computers is de fotogafie een nieuwe fase in haar ontwikkeling ingegaan. Het fotograferen met behulp van mobiele telefoons is een dagelijkse bezigheid voor vele miljoenen mensen geworden. Met fotografie als kunstvorm heeft dit  'plaatjes schieten' natuurlijk niets te maken. Wel met het onmiddelllijk vangen en betrappen van de actualiteit. Een documentatievorm van groot belang voor de pers en publiciteit, evenals voor het vastleggen van ongelukken en misdrijven.

Net zoals in de andere beeldende disciplines vormt de techniek een middel en geen doel. Begrip van de techniek vormt echter wel een van de belangrijke voorwaarden om hoogtepunten uit de geschiedenis van de fotografie op hun merites te kunnen beoordelen. Voorzover dat met het beperkte aantal lemma's mogelijk was, hebben wij dan ook gestreefd naar een zekere balans tussen technische termen die essentieel zijn voor een goed begrip van het medium, trefwoorden die een groep of stroming in de fotografie samenvatten en namen van een zeer beperkt aantal individuele fotografen die ertoe hebben bijgedragen dat de fotografie inmiddels ook artistiek in brede kring wordt geaccepteerd als een medium met geheel eigen mogelijkheden.

            Dit hoofdstuk werd tot de laatste editie van het papieren Cultureel Woordenboek (2003) verzorgd door Flip Bool en Rik Suermondt. Op deze website is de redactie in handen gekomen van Maja Vervoort.
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop