BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

De Islam – in het Arabisch betekent dit ‘overgave aan Allah’ – ontstond op grond van het optreden van de profeet Mohammed op het Arabisch schiereiland, in de eerste helft van de zevende eeuw na Christus. Moslims, de aanhangers van de Islam, beschouwen de emigratie van de profeet uit het hem toen nog vijandige Mekka in 622 en zijn succesvolle prediking die leidde tot de vestiging van de theocratie in Medina als het geboorteuur van de Islam en als het begin van de islamitische tijdrekening.

In  de loop van de eeuwen heeft de Islam zich, soms op een gewelddadige manier, over de gehele Arabische wereld verbreid en binnen de Arabische invloedssfeer in – zuidelijk – Europa, Afrika en Azië. Tegenwoordig telt de Islam ongeveer 1 miljard aanhangers, waarvan er ongeveer negenhonderdduizend in Nederland wonen ofwel zes procent van de Nederlandse  bevolking. Deze moslims zijn in hoofdzaak van Turkse of Marokkaanse origine terwijl ongeveer zes procent van hen afkomstig is uit Suriname.

De Islam kan niet worden begrepen zonder dat men iets weet van de betekenis van de Koran, die volgens de moslims het letterlijke woord van God aan Mohammed bevat, en de hadith – de verzamelingen overleveringen uit de 8ste en 9de eeuw over het doen en laten van de profeet.

In dit hoofdstuk hebben wij een aantal in de huidige discussie over de Islam veel voorkomende woorden en begrippen opgenomen.

 Ite Rümke en Natascha van der Stelt
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop