BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

De Bijbel

Een cultureel woordenboek zonder een hoofdstuk gewijd aan de bijbel is ondenkbaar Onze cultuur is immers in hoge mate gevormd door het joods-christelijke gedachtegoed dat in de kleine bibliotheek die bijbel heet, verwoord en verbeeld is. Ons denken, onze wereldbeschouwing, ons systeem van normen en waarden, onze geschiedenis, onze taal, onze schilderkunst, onze muziek, het is alles doortrokken van en diepgaand beïnvloed door het geloof van Israël, zoals het door synagoge en kerk de eeuwen door is uitgedragen. Cultuurkennis zonder kennis van de Heilige Schrift is dan ook niet mogelijk.

Overeenkomstig de opzet van deze website moesten wij ons tot het uiterste beperken. Naast het geven van zakelijke informatie hebben wij geprobeerd niet-ingewijden hier en daar summier met enig bijbels denken vertrouwd te maken. 
De meeste op de bijbel gebaseerde Joodse en Christelijke feestdagen worden in het hoofdstuk Religie en levensbeschouwing behandeld.
De auteur is mevrouw drs. L.M. Houk-Lammerts veel dank verschuldigd voor haar hulp bij de keuze van de onderwerpen en het schrijven van de verklarende teksten.

 Nico ter Linden


Volg CultureelWoordenboek.nl:Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de schrijvers worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat financiële steun nodig. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over. Hoe?
Kijk onder Vriend worden?

paginatop