BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Beeldende kunst tot de Renaissance

De beeldende kunst die in dit hoofdstuk aan bod komt bestrijkt een heel lange periode, zo ongeveer 2500 jaar. Van het begin van de Oudheid tot het eind van de Middeleeuwen en het begin van  de Renaissance.  Dat eindpunt is enigszins willekeurig. Historici zijn het er niet over eens wanneer het begin van de Renaissance moet worden  geplaatst. Op deze website houden we  omstreeks 1350 aan, maar niet strikt. Zo staan in dit hoofdstuk enkele namen en onderwerpen van na dit jaartal, omdat we deze toch beter vonden passen bij de geest van de Middeleeuwen.
Het spreekt vanzelf dat, als het om zo’n lange periode gaat, we een keuze moesten maken uit een veelheid. Onze taak zou heel wat gemakkelijker zijn geweest als wij daarbij onze persoonlijke voorkeuren hadden kunnen volgen. Maar die vrijheid hadden we niet. We moesten uit de schat aan gegevens datgene kiezen wat in het dagelijkse, intellectuele verkeer bekend verondersteld wordt als culturele bagage. Dat wil zeggen dat het niet altijd volgens ons het mooiste is, maar wel tot het belangrijkste hoort. Alles wat in dit hoofdstuk is opgenomen over de oude kunst, hoort tot de ‘canon’, het gaat in zekere zin om ‘meesterwerken’. We hebben geprobeerd informatie te geven over het in artistiek en historisch opzicht meest kenmerkende van de beeldende kunst. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op werken die getuigen van bepaalde beschavingen: monumenten, fresco's, gravures, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. De makers ervan zijn vaak onbekend. Slechts enkele kunstenaars worden genoemd.

Elly Cassee  en Ilja Veldman

 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop