BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Wereldgeschiedenis 1450 tot 1815

Dit hoofdstuk, oorspronkelijk geschreven door Leen Dorsman, gaat over de eerste periode van wat de Nieuwe Tijd wordt genoemd. Het tijdperk na de Middeleeuwen dat onder invloed kwam te staan van de denkbeelden van de Renaissance en de Verlichting. Als begin nemen we hier 1450. Maar het is uiteraard niet zo dat de verandering in een bepaald jaar plaatsvond. Er begint een andere tijdgeest te dagen, mettertijd neemt de invloed daarvan toe en uiteindelijk breekt het nieuwe denken krachtig door. Dat kan zich over een eeuw of meer heen uitstrekken.
Er waren belangrijke omwentelingen. De alomvattende invloed van de Katholieke kerk nam af. De Reformatie kreeg een kans en het Protestantisme legde meer nadruk op de persoonlijke geloofsbeleving dan op het gezag van paus en kerk. Individualisering dus en meer mensgericht.
Maar ook de wetenschap maakte zich los van de kerk. Galileï moest zijn overtuiging dat de aarde om de zon draaide en niet andersom nog onder bedreiging intrekken, de drang naar kennis was op den duur niet tegen te houden. Zelfs werd tegen het uitdrukkelijk verbod van de Katholieke kerk in voor het eerst in een menselijk lijk gesneden vanwege wetenschappelijk onderzoek. Er werden door onderzoekers baanbrekende ontdekkingen en uitvindingen gedaan op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde en fysiologie.
Door de uitvinding van de boekdrukkunst werd het mogelijk kennis te verspreiden en dat maakte de mensen mondiger en kritischer.
Een ander belangrijke factor werd gevormd door de ontdekkingsreizen, waardoor men bekend raakte met nieuwe werelddelen. Er ontstond een wereldhandel, die allerlei voorheen onbekende producten naar Europa bracht.
Was in de Middeleeuwen het hiernamaals belangrijker dan het aardse bestaan, nu werden ze op zijn minst gelijkwaardig. Mensen legden zich op den duur niet meer neer bij de bestaande sociale verhoudingen. Dat leidde uiteindelijk tot de Franse en Amerikaanse revolutie.
Napoleon kwam voort uit die Franse revolutie. Met de Napoleontische oorlogen en de defintieve nederlaag van Napoleon bij Waterloo, in 1815, laten wij dit hoofdstuk eindigen.

De redactie
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop