zielverkoopsters

Zielverkoopsters is de naam van de logementhoudsters die onder de mannen die zij onderdak boden schepelingen ronselden voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Daarbij is 'ziel' de verbastering van ceel (cedul), de schuldbekentenis die de zeeman ten behoeve van de logementhoudster ondertekende voor de genoten kost en inwoning en soms ook voor het kistje met scheepsuitrusting dat zij hem meegaf. Zij kon die schuldbekentenis na verloop van tijd bij de VOC verzilveren uit het loon dat de schepeling inmiddels bij de compagnie had verdiend. Zij verkocht deze ceel echter gewoonlijk voor een veel lagere prijs aan derden door, en maakte dan nog steeds winst doordat zij de schepeling voor een te hoog bedrag had laten tekenen. Er waren ook zielverkopers.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.