Suezkanaal

Het Suezkanaal is een in 1869 geopend 193 km lang kanaal in de landengte van Suez in Egypte. Het verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee en vormt de grens tussen Afrika en Azië. In 1956 werd de vaarverbinding bron van conflict tussen Egypte enerzijds en Israël, Engeland en Frankrijk anderzijds. Dit leidde tot een militaire ingreep van laatstgenoemden. De afloop van deze zogenoemde Suezcrisis pakte voor Frankrijk en Engeland slecht uit. Zij verloren hun belangrijke positie op het wereldtoneel, terwijl Egypte uiteindelijk de volledige zeggenschap over het Suezkanaal kreeg. In 2021 kwam een van de grootste containerschepen ter wereld overdwars in het Suezkanaal te liggen en blokkeerde daardoor wekenlang de scheepvaartroute, waar tien procent van alle vracht ter wereld doorheen gaat. De wereld werd plotseling geconfronteerd met het economisch belang van deze strategische doorvaart op de handelsroute tussen Azië en Europa. Het diende als een wake-up call voor de geglobaliseerde wereld.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.