Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is in Amsterdamgevestigd in het voormalige Marine Etablisement, dat in 1655 werd gebouwd als ’s Lands Zeemagazijn, een pakhuis. Ernaast was een scheepswerf van de Admiraliteit. Het Scheepvaartmuseum bezit één van de grootste maritieme collecties ter wereld. De geschiedenis van 500 jaar scheepvaart is te zien in scheepmodellen, zeekaarten, schilderijen en navigatie instrumenten

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.