rederij

Een rederij is een onderneming waarvan de eigenaar (de reder) een of meer schepen exploiteert. De rederijen die in Nederland zijn gevestigd verschillen enorm van elkaar in omvang. Sommige bedrijven hebben honderden werknemers in dienst om al hun schepen in de vaart te houden, maar Nederland kent ook veel zogenoemde kapitein-eigenaren, die slechts één schip in eigendom hebben. Vaak brengen zij de schepen bij een grote rederij in beheer om bemanningen en bevrachting te regelen. De Nederlandse vloot bestaat grotendeels uit schepen die volgens onregelmatige schema’s varen, gewoonlijk bepaald door het ladingaanbod per reis, de ‘wilde vaart’. Korte reizen, plotselinge veranderingen in het vaarschema en (laad)havens die pas kort van tevoren bekend worden, komen vaak voor.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.