kaperbrief

Een kaperbrief was een door een vorst of overheid opgestelde brief waarmee de kapitein (de kaper) van een particulier gefinancierd schip in oorlogstijd gerechtigd was om schepen van vijandelijke mogendheden aan te vallen en leeg te roven. In de Tachtigjarige Oorlog veroverden Nederlandse kapers, met een kaperbrief van de Staten-Generaal op zak, veel buit op Spaanse en Portugese schepen. Een kaper had wel de verplichting de buitgemaakte vaartuigen aan het eigen gezag over te dragen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.