Haven van Rotterdam

De haven van Rotterdam is het havengebied dat zich uitstrekt van Rotterdam tot in de Noordzee. Toen de haven van Rotterdam in de jaren zestig van de 20e eeuw werd uitgebreid met de aanleg van Europoort, werd het de grootste haven ter wereld en passeerde daarmee New York. In 2004 moest Rotterdam die ‘titel’ afstaan aan Shanghai. Ook andere Chinese havens zijn nu groter dan die van Rotterdam. Wel is het nog altijd de grootste Europese haven. De Rotterdamse haven bestaat uit verschillende havenbekkens en bedrijfsterreinen die ten dienste staan van de aan- en afvoer van goederen van (petro)chemische en andere industrieën, en de op- en overslag van goederen van derden voor verder transport. In het westen van het gebied vindt vooral de overslag van ertsen plaats, in het oosten de overslag van auto’s, staal- en houtproducten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.