diepgang

Diepgang is de minimale waterdiepte die nodig is om een boot te laten drijven,cdus hoe diep de boot in het water moet steken. In overdrachtelijke zin is iemand met weinig diepgang,een persoon die erg oppervlakkig overkomt. Dat kan ook gezegd worden van gesprekken.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.