Robert van der Waall

Robert W. van der Waall (1941) studeerde wiskunde aan de Universiteiten van Leiden en Mainz, en aan het Collège de France te Parijs. In 1972 promoveerde hij op een proefschrift over een onderzoek in de groepentheorie. Van 1968 tot 1977 was hij werkzaam aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen en tevens aan de Gelderse Leergangen (1974-1977) aldaar. Van 1977 tot zijn pensionering in 2006 was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij o.a. voorzitter was van de examencommissie van de Vakgroep Wiskunde van 1990 tot 2006 . Hij trad enkele malen op als gasthoogleraar in de algebra aan de universiteiten van Athene en L'Aquila. Vanaf 1994 tot 2000 vervulde hij de functie van voorzitter van de Kamer Wiskunde van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Sinds 2006 is hij onder meer mederedacteur van het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen.