Rik Smits (1953) studeerde Engels en algemene taalwetenschap in Amsterdam en Nijmegen. Daarna was hij tien jaar lang verbonden aan achtereenvolgens de universiteiten van Amsterdam, Tilburg, Eindhoven en Leiden. In 1989 promoveerde hij op de structuur van relatieve en gekloofde zinnen in de Germaanse en Romaanse talen. Sindsdien publiceert hij boeken en artikelen over taal, computers en andere onderwerpen. Sinds medio 2008 is hij hoofdredacteur van De Republikein, tijdschrift voor de ware democraat. In 2009 verscheen Dageraad, hoe taal de mens maakte. Eerder publiceerde hij onder meer La Carte, tafelwoordenboek voor de Franse keuken  en De linkshandige picador, over links- en rechtshandigheid: feiten en verzinsels. Samen met Liesbeth Koenen schreef hij Peptalk, de Engelse woordenschat van het Nederlands, de Basishandleiding Nederlands, E-mailetiquette en het Handboek Nederlands (2003).
Ook ontwerpt hij af en toe websites.

Website: Peptalks  met een dagelijkse Twimmeriks (twitter-limerick).