paradigma

begrip ingevoerd door de wetenschapshistoricus Thomas Kuhn. Een tijd lang wordt de studie van bepaalde wetenschappen in zijn methoden bepaald door in die tijd en samenleving heersende dominante uitgangspunten en opvattingen. Dan kan daarin vrij plotseling een wending ontstaan naar ándere uitgangspunten en ándere ideeën over wat voor die wetenschappen de beste methoden zijn. Zo'n omslag noemde Kuhn een 'paradigma-wisseling'. In de Amerikaanse psychologie hebben bijvoorbeeld de uitgangspunten en methoden van het behaviorisme in de vorige eeuw een tijd lang zo'n paradigma gevormd. Totdat er een 'cognitieve revolutie' kwam waarin het onderzoek van het denken opeens weer als wetenschappelijk aanvaardbaar en zelfs gewenst werd gezien.
De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge definieert het begrip breder als "een overheersende denkrichting van een bepaalde groep waar die groep ook zelf aan vast zit. Bij een paradigmawisseling wordt zo'n overheersende denkrichting opzijgeschoven als zijnde achterhaald."
Zie ook
in het hoofdstuk Filosofie.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie is de componist van de opera De barbier van Sevilla?


JUIST!NIET JUIST!

Gioacchino Rossini

verzuiling

Aanduiding voor het verschijnsel dat in Nederland tot in de jaren zestig het maatschappelijk-politieke leven werd geregeld door organisaties met verschillende ideologisch-levensbeschouwelijke opvattingen. Protestants-christelijke, Roomskatholieke, socialistische, algemeen humanistische. Zij werden 'zuilen' genoemd en omspanden bijna het hele leven: onderwijs, vakbond, media, politieke partij) en vrijetijdsbesteding. De term zuil duidt zowel op de bemoeienis van begin (onder) tot eind (boven) – van wieg tot graf – maar ook op het feit dat de zuilen samen het politieke gebouw droegen. Er was immers wel sprake van samenwerking en coalities tussen de verschillende organisaties. Vooral door secularisatie brokkelden de zuilen af.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. mektab
  2. dunya
  3. Psyche
  4. evenaar
  5. Thomas Kuhn
  6. paradigma
  7. structuralisme
  8. Afrodite
  9. ethiek
  10. podcast