Belle van Zuylen

Belle van Zuylen (1740-1805), geboren als Isabella van Tuyll van Serooskerken van Zuylen, heette na haar huwelijk met een Zwitser Mme. de Charrière. Zij was een in het Frans publicerende schrijfster van Nederlandse afkomst. Haar verhalen en brieven geven blijk van esprit, kosmopolitisme en onconventionaliteit.

Zie ook in het hoofdstuk Literatuur Internationaal.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk zeilschip werd vanaf de 17e eeuw gebruikt als vrachtschip voor de binnenwateren?


JUIST!NIET JUIST!

tjalk

Levenswetenschappen > biologie (o.a anatomie en fysiologie) en scheikunde

adaptatie

Adaptatie is de wijze waarop een levend organisme zich aanpast aan een wijziging van zijn leefomstandigheden. Dat kan gaan om een tijdelijke verandering bij een kortdurende wijziging, zoals vogels die bij felle kou hun verenpak opzetten. De leefomgeving kan ook blijvend veranderen, waardoor sommige organismen bepaalde blijvende eigenschappen ontwikkelen. Deze veranderingen worden erfelijk vastgelegd en aan het nageslacht doorgeven. Zo merkte Darwin op dat de door hem bestudeerde vinken verschillende snavels ontwikkelden al naargelang de omgeving waarin zij leefden.