Anna Maria van Schurman

(1607-1678) Geleerde dichteres en tekenares met een uitzonderlijke talenkennis (Naast Engels, Duits, Frans, Italiaans ook Latijn, Grieks, Hebreeuws, Arabisch en andere midden-oosterse talen). Bewonderd door Jacob Cats en Constantijn Huygens. Schreef naast gedichten een Latijnse verhandeling over de geschiktheid van de vrouw voor de wetenschap.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de teksten voor de tv-serie Ja zuster, nee zuster?


JUIST!NIET JUIST!

Annie M.G. Schmidt

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. contra legem
  3. ijs en weder dienende
  4. voyeurisme
  5. Erik Satie
  6. Skinner-box
  7. empirisme
  8. coördinaat
  9. Yes
  10. Take That