Anna Maria van Schurman

(1607-1678) Geleerde dichteres en tekenares met een uitzonderlijke talenkennis (Naast Engels, Duits, Frans, Italiaans ook Latijn, Grieks, Hebreeuws, Arabisch en andere midden-oosterse talen). Bewonderd door Jacob Cats en Constantijn Huygens. Schreef naast gedichten een Latijnse verhandeling over de geschiktheid van de vrouw voor de wetenschap.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.