Anna Maria van Schurman

(1607-1678) Geleerde dichteres en tekenares met een uitzonderlijke talenkennis (Naast Engels, Duits, Frans, Italiaans ook Latijn, Grieks, Hebreeuws, Arabisch en andere midden-oosterse talen). Bewonderd door Jacob Cats en Constantijn Huygens. Schreef naast gedichten een Latijnse verhandeling over de geschiktheid van de vrouw voor de wetenschap.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.