Nederlandse literatuur tot 1830

In dit hoofdstuk is voor een vrij conservatieve aanpak gekozen, overeenkomstig de gerichtheid van het Cultureel Woordenboek op de gemeenschappelijke culturele kennis. De periodegrens is bij 1830 gelegd, toen met het doorzetten van de romantische beweging klassieke tradities werden doorbroken. Boeken uit het verleden worden vaak niet meer gelezen, maar sommige schrijvers - zoals Vondel - horen nu eenmaal tot het collectieve geheugen. Ook zijn in dit hoofdstuk schrijvers opgenomen van wie de meeste Nederlanders in ieder geval wel hebben gehoord, al was het maar in straatnamen. Buiten dit vaste patroon valt de toevoeging van enkele Nederlandse auteurs die schreven in het Latijn (Erasmus en Janus Secundus) of in het Frans (Belle van Zuylen), evenals van enige uitgevers die een belangrijke culturele rol hebben gespeeld. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.