NS Publieksprijs

De NS Publieksprijs werd in 1987 ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse boek en heette toen Publieksprijs voor het Nederlandse boek. Enkele jaren was het Dagblad Trouw de sponsor en sinds 2001 De Nederlandse Spoorwegen. Toen werd de naam veranderd in NS Publieksprijs, bestemd voor een auteur van een Nederlands boek. Iedere lezer kan vanaf eind oktober zijn stem uitbrengen op een lijst van zes voorgeselecteerde boeken. De winnaar krijgt € 7500 en een beeldje dat is ontworpen door Jeroen Henneman. Ook mag hij of zij een jaar lang gratis met de trein reizen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de eerste keizer van het Romeinse Rijk?


JUIST!NIET JUIST!

Augustus

bureaucratie

Een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels gebonden procedures, verantwoordelijkheden, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Het is de bij een rechtsstaat behorende ambtelijke organisatie. De 'onpersoonlijke relatie' moet het bevoordelen van familie en vrienden (nepotisme) door ambtenaren voorkomen. In het dagelijks verkeer wordt dit begrip vaak gebruikt als aanduiding van extreem formalisme en administratieve lasten. Het zou beter zijn daarvoor de term bureaucratisme te gebruiken. De bureaucratie wordt wel aangeduid als vierde macht, na de trias politica.