Nederlandse Biografieprijs

De Nederlandse Biografie Prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt aan een auteur van een Nederlandstalige biografie. De prijs is bedoeld om de belangstelling voor dit genre literatuur te stimuleren en is sinds 2018 onder deze naam bekend. Daarvoor was het de Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs, die in 2010 in het leven werd geroepen als eerbetoon aan de hoofdpersoon van de meest bekende Nederlandse biografie: Soldaat van Oranje. De prijs bedraagt € 15.000.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de teksten voor de tv-serie Ja zuster, nee zuster?


JUIST!NIET JUIST!

Annie M.G. Schmidt

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. contra legem
  3. ijs en weder dienende
  4. voyeurisme
  5. Erik Satie
  6. Skinner-box
  7. empirisme
  8. coördinaat
  9. Yes
  10. Take That