Libris Literatuur-Prijs

De Libris Literatuur-Prijs is sinds 1994 een jaarlijkse prijs voor een in hetzelfde jaar verschenen literaire roman. De winnaar wordt uiteindelijk gekozen uit zes genomineerden en ontvangt
€ 50.000, de overige vijf € 2.500. Dit geld komt uit een fonds dat wordt beheerd door de Stichting Literatuurprijs en is oorspronkelijk afkomstig van de sponsor Libris Boekhandel. Deze stichting stelt een onafhankelijke jury samen van zes leden.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie was de eerste keizer van het Romeinse Rijk?


JUIST!NIET JUIST!

Augustus

bureaucratie

Een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels gebonden procedures, verantwoordelijkheden, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Het is de bij een rechtsstaat behorende ambtelijke organisatie. De 'onpersoonlijke relatie' moet het bevoordelen van familie en vrienden (nepotisme) door ambtenaren voorkomen. In het dagelijks verkeer wordt dit begrip vaak gebruikt als aanduiding van extreem formalisme en administratieve lasten. Het zou beter zijn daarvoor de term bureaucratisme te gebruiken. De bureaucratie wordt wel aangeduid als vierde macht, na de trias politica.