C. Buddingh' Prijs

De C. Buddingh’ Prijs is een poëzieprijs, die jaarlijks op Poetry international wordt uitgereikt aan de auteur van de Nederlandse gedichtenbundel, die als het beste debuut van het jaar wordt beschouwd. De prijs werd in 1988 ingesteld en is vernoemd naar de Nederlandse schrikjver van poëzie en proza Cornelis Buddingh.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

temperamenten

Oorspronkelijk de naam voor vier persoonlijkheidstypen die al in de Oudheid onderscheiden werden: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Tegenwoordig de naam voor persoonlijkheidsverschillen die in de kinderjaren blijken en tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Het gaat daarbij om zaken als de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie‑ en activiteitsniveau en de mate van extraversie.