Boekenbon Literatuur Prijs

De Boekenbon Literatuur Prijs is de opvolger van de AKO-literatuurprijs, die sinds 1988 bestaat. AKO is een Nederlandse boekwinkelsketen, die het lezen bij een breed publiek wilde bevorderen. Die doelstelling is – na een onderbreking van vier jaar als ECI Literatuurprijs – in 2018 overgenomen door de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor fictie en non-fictie. Het bestuur van deze stichting benoemt elk jaar een onafhankelijke jury. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Vlaamse of Nederlandse auteur van proza, fictie zowel als non-fictie. Het boek moet zijn verschenen tussen 1 juli van het voorafgaande jaar en 1 juli van het lopende jaar. De prijs bedraagt € 50,000.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Uit welke grondsoort werd vroeger turf gewonnen?


JUIST!NIET JUIST!

veen

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.