Mode

Het begrip mode heeft twee betekenissen. In de eerste plaats wordt er de tijdelijke, heersende voorkeur voor bepaalde gedragsnormen mee bedoeld. We zeggen dan: ‘Het is in de mode.' Ten tweede is het een kledingstijl die net zoals alle kunstvormen en vormgeving in de ruimste zin van het woord een weerslag is van de periode en de maatschappij waarin hij ontstaat: je kunt aan een jas aflezen uit welke tijd hij stamt. Kleren zijn een uitdrukkingsmiddel om de eigen individualiteit dan wel de groepsidentiteit te benadrukken. Dit is nu het geval, in vorige tijden was het niet wezenlijk anders. Ontwikkelingen in de mode kennen een vast patroon. Een kledingstijl wordt gelanceerd door de 'trend-setters' en daarna door de massa snel of minder snel opgepikt. Wanneer een bepaalde trend bijna is opgenomen door de onderste laag van de kledingpiramide - de massaconfectie - ontstaan er vanzelf nieuwe ideeën, aangezien sommige groeperingen zich in hun verschijning altijd willen onderscheiden. In dit hoofdstuk worden een aantal bekende, zo niet beroemde, modehuizen genoemd, met hun respectievelijke ontwerpen en merken, zoals Christian Dior en Calvin Klein.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals avondjurk, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals organza. Maar wij staan open voor suggesties.