stemmingsstoornis

Een stemmingsstoornis is een bedrukte stemming, neerslachtigheid en apathie die ontstaan door interactie van genetisch bepaalde factoren en stress. De stoornis is bijna iedere dag en gedurende het grootste deel van de dag aanwezig, met gevolgen voor het dagelijks functioneren. De prognose loopt uiteen van volledig herstel tot chronische melancholie. De twee belangrijkste vormen zijn de unipolaire stemmingsstoornis (ook wel depressie) en de bipolaire stemmingsstoornis, die gekenmerkt wordt door manische en depressieve fasen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Uitdrukkingen zoals 'met angst en beven' en 'nooit ofte nimmer' zijn voorbeelden van... ?


JUIST!NIET JUIST!

tautologie

Levenswetenschappen > biologie (o.a anatomie en fysiologie) en scheikunde

virus

Een virus is de meest primitieve vorm van leven. Virussen bestaan uit een kern van DNA of RNA in een omhulsel van eiwitten en soms, afhankelijk van het type virus, nog een membraan bestaande uit vetten, eiwitten en/of koolhydraten. Voor vermenigvuldiging zijn virussen afhankelijk van gastheercellen, die ze infecteren. Virusinfectie gaat zowel bij planten als dieren vaak gepaard met ziekten. Virusinfecties kunnen niet worden bestreden met antibiotica, in sommige gevallen wel met interferon. Het aangetaste organisme moet zelf voldoende afweer opbouwen.