congenitaal

Congenitaal betekent 'aangeboren', een ziekte of afwijking waarmee je ter wereld komt. De ziekte of afwijking kan erfelijk zijn, maar niet iedere erfelijke aandoening is aangeboren en komt al bij de geboorte tot uiting. Niet-erfelijke aangeboren aandoeningen zijn bijvoorbeeld afwijkingen die tijdens de zwangerschap ontstaan, zoals congenitale heupdysplasie of congenitaal rubellasyndroom (aangeboren afwijkingen bij het kind doordat de moeder tijdens de zwangerschap rode hond) heeft gehad.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

temperamenten

Oorspronkelijk de naam voor vier persoonlijkheidstypen die al in de Oudheid onderscheiden werden: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Tegenwoordig de naam voor persoonlijkheidsverschillen die in de kinderjaren blijken en tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Het gaat daarbij om zaken als de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie‑ en activiteitsniveau en de mate van extraversie.