cholera

Cholera is een acute infectieziekte in de ingewanden, veroorzaakt door een bacterie. De ziekte wordt overgebracht via bedorven voedsel of besmet water en verloopt zonder behandeling vaak dodelijk. De symptomen zijn hevig braken, diarree en uitdroging.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.