aäronitische zegen

De aäronitische zegen is een driedelige, zorgvuldig opgebouwde zegenspreuk ontleend aan het Bijbelboek Numeri 6:24-26. Aan Aäron, de broer van Mozes, werd opgedragen met deze woorden ‘de Naam’ op de Israëlieten te leggen. De naam van hun God die niet mocht worden uitgesproken.

Zie ook Jahweh en Christendom.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.