aäronitische zegen

De aäronitische zegen is een driedelige, zorgvuldig opgebouwde zegenspreuk ontleend aan het Bijbelboek Numeri 6:24-26. Aan Aäron, de broer van Mozes, werd opgedragen met deze woorden ‘de Naam’ op de Israëlieten te leggen. De naam van hun God die niet mocht worden uitgesproken.

Zie ook Jahweh en Christendom.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Uit welke grondsoort werd vroeger turf gewonnen?


JUIST!NIET JUIST!

veen

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.