Jo Hermans

Jo Hermans is emeritus hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Naast zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs was hij ook bestuurlijk actief, onder meer als vice-decaan van de Leidse Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Daarnaast besteedde hij veel tijd aan het uitdragen van de wetenschap voor een breed publiek, onder meer door het geven van radiopraatjes, het houden van voordrachten, het schrijven van artikelen in de pers en van populair-wetenschappelijke boeken:
** Energie, een blik in de toekomst (met A.J. Hoff) Het Spectrum, 1982);
** Hoor je beter in het donker? Antwoord op alledaagse vragen. Betatext, 2006, vier drukken; ISBN 9789075541090
** Energie survival gids. Betatext, november 2008. ISBN 9789075541113
Verder was hij jarenlang als adviseur betrokken bij de Nationale Wetenschaps-quiz. 
Ook maakt hij deel uit van het Bèta-Ambassadeursnetwerk van het platform Bèta Techniek en van het Comité van Aanbeveling voor Newtonmania, Museum Boerhaave, Leiden, 2009 (met G. ’t Hooft en R. Dijkgraaf).
Momenteel is hij lid van de Scientific Advisory Board van Europhysics News, het blad van de Europese natuurkundigen.