Jannes van Everdingen

Jannes van Everdingen (1952)  is dermatoloog. Zijn huidige functies zijn: algemeen secretaris van de Regieraad en directeur van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Daarnaast is hij voorzitter van het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres en penningmeester van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Hij heeft een groot aantal boeken op zijn naam staan. Tot de bekendste van de ruim 50 boeken die hij schreef of redigeerde horen het Medisch Handboek, Diagnose en Therapie, Pinkhof geneeskundig woordenboek en een achttal boeken voor de Consumentenbond. Verder is hij co-auteur van een aantal leerboeken, zoals: Dermatovenereologie voor de eerste lijn (8 drukken van 1981 tot 2008) en Evidence-based richtlijnontwikkeling (2004). In 2001 ontving hij de Van Walree Prijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, voor zijn werk op het snijvlak van medische wetenschap, kliniek en journalistiek. Op dat vlak is hij nog steeds actief.