Jan Verhoeven

Jan Willem Verhoeven (1940) studeerde scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam waaraan hij in 1969 promoveerde en sinds 1979 als hoogleraar in de organische chemie verbonden was en thans nog als emeritus. Zijn specialisatie ligt op het terrein van de fotochemie en de optische spectroscopie met bijzondere aandacht voor luminescentie-verschijnselen, voor elektrisch transport op moleculaire schaal en voor processen verwant aan de natuurlijke fotosynthese inclusief (zonne)energie-conversie. Hij is lid van de KNAW en heeft zitting in de redactie van diverse wetenschappelijke tijdschriften.