Jan Osse

Jan W.M. Osse (1935) studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden en werd in 1961 lid van de wetenschappelijke staf van het Zoölogisch laboratorium aldaar. Zijn onderzoek betrof de relatie tussen vorm en functie, bestudeerd aan constucties voor voedselopname en ademhaling bij vissen met behulp van o.m. electromyografie. Daarnaast gaf hij onderwijs aan in die tijd snel groeiende aantallen studenten. Met een ZWO-stipendium werkte hij een jaar in de VS. In 1972 werd hij benoemd tot hoogleraar Algemene Dierkunde aan de toenmalige Landbouwhogeschool te Wageningen. Het centrale thema van de gestichte afdeling was de studie van voedselopname, vertering, groei en embryonale en larvale ontwikkeling van vissen met nadruk op zoetwatersoorten. In die functie was hij lid van vele commissies en raden zoals voorzitter van het KGVL(Kon. Genootschap voor Landbouwwetenschappen). In 1994 werd hij benoemd tot lid van de KNAW en tevens van de KHMW te Haarlem. Ook na zijn emeritaat in 2000 bleef hij actief in diverse velden.