Jan de Jongste

Jan A.F. de Jongste (1936) studeerde geschiedenis in Leiden en Kopenhagen, was enkele jaren leraar in het voortgezet onderwijs en keerde vervolgens terug naar de Leidse universiteit. Hij was geruime tijd redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Geschiedenis. In 1984 promoveerde hij op het proefschrift Onrust aan het Spaarne, over de sociale en politieke beroeringen in Haarlem omstreeks het midden van de 18de eeuw. Ook andere publicaties van zijn hand hebben betrekking op de Nederlandse geschiedenis van de 17de en 18de eeuw. Hij doceerde enkele malen Nederlandse en Europese geschiedenis in de Verenigde Staten.