Islam

Onze cultuur is in hoge mate gevormd door het joods-christelijke gedachtengoed. Daarnaast speelt ook de Islam in ons land een belangrijke rol. In de loop van de eeuwen heeft de Islam zich over de gehele Arabische wereld verbreid en binnen de Arabische invloedssfeer in – zuidelijk – Europa, Afrika en Azië.

De Islam kan niet worden begrepen zonder dat men iets weet van de betekenis van de Koran, die volgens de moslims het letterlijke woord van God aan Mohammed bevat, en de hadith – de verzamelingen overleveringen uit de 8ste en 9de eeuw over het doen en laten van de profeet.

Woorden en begrippen die o.i. te specialistisch zijn, zoals ibadat of zwaardvers, staan hier niet in. Maar wij staan open voor suggesties.