Irene von Oven

Irene von Oven heeft Klassieke Talen gestudeerd in Amsterdam en is al geruime tijd lerares Klassieke Talen en KCV (klassiek culturele vorming) aan het Kennemer Lyceum te Overveen. Op school is zij ook belast het organiseren van de Culturele Dagen en de Artistieke Interlyceale. Ze is verder bestuurslid van het Klassiek Verbond afdeling Haarlem.