G7

De Groep van Zeven (G7) is een intergouvernementeel forum van zeven rijke industrielanden. Binnen de G7 worden voornamelijk economische en financiële onderwerpen besproken, maar ze hebben daarmee veel invloed op de stabiliteit in de wereld. Ten tijde van de kredietcrisis, de eurocrisis, de coronacrisis en de klimaatcrisis werden bijvoorbeeld binnen de G7 afspraken gemaakt over de aanpak daarvan. Oorspronkelijk waren zes landen lid van het forum, dat in 1975 begon als G6. De deelnemende landen waren: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten. In 1976 is ook Canada toegetreden. Sinds dat jaar wordt gesproken van de G7. De Europese Unie neemt ook deel aan de vergaderingen van G7, maar is geen soevereine staat en telt daarom niet mee als lid. De landen van de G7 vormden samen met Rusland de G8, maar die is na 2013 ontbonden ten gevolge van de Russische annexatie van de Krim.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat was in vroegere tijden een symbool van gastvrijheid?


JUIST!NIET JUIST!

ananas

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.