Internationale politiek

Dit hoofdstuk vertoont veel raakvlakken met het hoofdstuk Wereldgeschiedenis 1900-heden. De politieke ontwikkelingen in de wereld worden immers mettertijd geschiedenis. In dit gedeelte gaat het mede om dat wat ons rest van de geschiedenis van de laatste decennia. In de voorafgaande hoofdstukken wordt verder teruggegaan. Een dramatische gebeurtenis zoals ‘11 september' (2001) in de Verenigde Staten is in deze tijd nog bepalend voor veel van de huidige internationale ontwikkelingen. Maar over een aantal jaren zal die gebeurtenis worden bijgeschreven in de geschiedenis. Onscherpe grenzen en overlappingen tussen hoofdstukken zijn nu eenmaal typerend voor een 'systematisch' (tegenover een 'alfabetisch') woordenboek als deze.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals macht of staat staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals beginselprogramma of burgerinitiatief. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.