Disclaimer

De auteurs en redacteuren van deze website besteden veel zorg  aan de geboden informatie, maar kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen.
De gebruiker moet er zich van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Evenmin zijn de auteurs verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar wordt verwezen/gelinkt. Ofschoon er wel dankbaar van gebruik gemaakt wordt houdt verwijzen en/of linken geen verificatie en ondersteuning van die informatie in.