water

Stille waters hebben diepe gronden. Uiterlijke rust is vaak maar schijn. Dit oude spreekwoord, dat zeer wijdverbreid is, wordt zowel in gunstige als in ongunstige zin gebruikt.

Water bij de wijn doen. De wijn met water verdunnen, vandaar: concessies doen.

Water naar de zee dragen. Iets bijdragen, terwijl er al overvloed is.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de versregel 'Alles van waarde is weerloos'?


JUIST!NIET JUIST!

Lucebert

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.