spek

Voor spek en bonen meedoen. Niet meetellen. Oorspronkelijk betekent deze zegswijze: werken voor een stevig maal en geen geld krijgen, dat wil zeggen: als arbeidskracht nauwelijks meetellen.

De kat op het spek binden. Iemand wel heel erg in de verleiding brengen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie van deze drie mannen uit het Oude Testament is een aartsvader?


JUIST!NIET JUIST!

Abraham

causaliteit

De verhouding tussen twee dingen of gebeurtenissen, waarbij het ene oorzaak is en het andere gevolg. Gedurende vrijwel de gehele geschiedenis van de filosofie is erover gestreden of causaliteit méér is - bijvoorbeeld een door God geschapen kracht - dan de constant waargenomen opeenvolging van twee gebeurtenissen, op grond waarvan men concludeert dat de eerste gebeurtenis de oorzaak is van de tweede.